Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Bestellen

 1. Bestellingen plaatsen kan in principe 24 uur per dag en 7 dagen in de week op www.prissies.nl , via info@prissies.nl of via een privébericht op https://www.facebook.com/TaartjesenCupcakesvanPriscilla
 2. Wij raden het aan minimaal 2 weken van tevoren te bestellen, de agenda is snel volgeboekt. Vermeld alvast voor hoeveel personen u taart wilt, de wens qua design en voorkeur voor smaak. U kunt altijd foto’s en ideeën ter inspiratie bijvoegen.
 3. Prissies doet haar uiterste best om zo spoedig mogelijk te reageren.
 4. Voor spoedbestellingen kunt u Prissies altijd telefonisch of per mail informeren naar de mogelijkheden. Hiervoor gelden wel andere betalings- en prijsvoorwaarden.
 5. Bruidstaarten dienen minimaal 2 maanden van tevoren besteld te worden.

Artikel 2 – Betaling

 1. Na ons persoonlijke contact stuurt Prissies een bevestigingsmail met alle gemaakte afspraken zoals design, smaak, prijs en afhaal/leverdatum. Deze afspraken zijn bindend. Ook de factuur zult u per email ontvangen.
 2. Uw bestelling is pas 100% definitief wanneer Prissies een aanbetaling van tenminste 50% of het gehele orderbedrag heeft ontvangen. Bij bedragen vanaf €40,- euro dient u het resterende bedrag uiterlijk 1 week vooraf per bank te voldoen. Deze datum zult u ook terugvinden op de factuur.
 3. De eventuele aanbetaling dient u binnen 3 dagen te voldoen. Doet u dit later, dan behoudt Prissies zich het recht andere bestellingen aan te nemen.
 4. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 8 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 8 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval
 5. van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 6. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 7. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 8. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 8 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 8-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 9. Prissies.nl zal bij een 2e herinnering administratiekosten in rekening brengen, met een bedrag van €10.00,- incl btw. En zal dit bedrag per herinnering met €2.50,- incl btw omhoog gaan.

Artikel 3 – Annulering:

 1. Tot 7 dagen voor de leverdatum wordt uw aanbetaling minus €15 reserveringskosten teruggestort. Eventuele gemaakte kosten, zal Prissies ook in rekening brengen.
 2. Grote bestellingen vanaf 40 personen kunnen tot 2 weken voor de leverdatum geannuleerd worden, uw aanbetaling wordt minus €25 euro reserveringskosten terug gestort+ eventuele gemaakte kosten. Hierna is restitutie van de aanbetaling niet meer mogelijk. Wij storten binnen 30 dagen uw aanbetaling terug.
 3. Wilt u aanpassingen doorgeven w.b.t smaak of design, doet u dit z.s.m. Prissies doet altijd haar uiterste best mee te denken of oplossingen te zoeken.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid:

Allergieën:

 1. Prissies maakt gebruik van producten als cacao, melkeiwit, lactose, tarwe, melk, soja, noten, gluten en maïs. Prissies is niet aansprakelijk voor problemen voortkomend uit dit feit.

Onmacht:

 1. Prissies is een eenmanszaak en behoudt zich het recht voor bij ziekte, letsel of zwaarwegende (privé)omstandigheden de opdracht te annuleren of uit te stellen. Uiteraard zal Prissies eerst proberen een voor u passende oplossing te vinden. Prissies beschikt over een groot netwerk en zal haar uiterste best doen een eventuele vervanger te zoeken.

Vervoeren:

 1. Bij het ophalen van de taart is het vervoer voor eigen risico. Prissies zorgt ervoor dat uw bestelling, stabiel en goed verpakt (zover mogelijk) en vervoer klaar is.
 2. Tegen vergoeding van €0,18 Incl btw p.km kan uw bestelling ook bezorgd worden (zie prijslijst), echter is Prissies niet aansprakelijk voor schade tijdens of als gevolg van transport.
 3. Prissies zal u altijd adviseren in de wijze waarop vervoert dient te worden. Het algemene advies luidt; op de vloer van de auto, bv voor of achter de bijrijdersstoel. Dit is de meest stabiele plek. Op schoot, bank of stoel, kan uw taart lelijk beschadigen, bv inzakken of verschuiven. Een achterbak kan ook een mogelijkheid zijn, mits deze leeg is, Prissies kan op aanvraag een stukje antislip meegeven.

 Artikel 5 – Bewaaradvies:

 1. Prissies is niet aansprakelijk indien u anders heeft gehandeld als het bewaaradvies dat u gegeven is.

Artikel 6 – Klachten:

 1. Indien u klachten heeft over het geleverde product dient u dit binnen 2 uur kenbaar te maken en bewaard u een stuk van dit product. Prissies kan uw klacht beoordelen en aan een passende oplossing werken. Klachten die later dan 2 uur na ophalen/bezorgen worden ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen.
 2. Prissies is niet aansprakelijk voor foutieve adressen of gegevens.

Artikel 7 – Prijzen:

 1. Alle prijzen en tarieven genoemd op deze site en in uw offertes zijn in euro en inclusief  BTW voor consumenten. Voor zakelijke klanten zijn alle prijzen en tarieven genoemd op deze site en in uw offertes exclusief BTW
 2. De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale -, fiscale lasten en toeleveringskosten e.d. welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulp materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d. Prissies is gerechtigd de prijs dien overeenkomstig te verhogen. De prijzen aan u kenbaar gemaakt in een offerte zijn bindend tenzij in de offerte een bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten verrekend zullen worden
 3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijs verhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen te annuleren
 4. Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden..

Artikel 8 – Privacy:

 1. Prissies.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Ik garandeer dat uw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die ik u vraag wordt gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zal ik uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Ik verkoop uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen. Prissies.nl verplicht zich deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen

Artikel 9 – Overig:

 1. Taarten worden nooit nagemaakt van voorbeelden. Voorbeelden kunnen uiteraard wel ter inspiratie gebruikt worden en natuurlijk luistert Prissies.nl altijd naar de wensen. Wij werken er hard aan, een zo uniek en persoonlijk mogelijke taart te ontwerpen.

Artikel 10 – Algemene voorwaarden:

 1. Voor het downloaden van een papieren versie van mijn algemene voorwaarden, verwijs ik u naar het volgende adres: www.prissies.nl/webshop/Algemenevoorwaarden2017.pdf

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

prissies.nl De Wilgen 17 7047 AW Braamt Telefoonnummer: 06-53426845 E-Mail: info@prissies.nl KvK: 67326366 BTW-nummer: NL162841553B01

 

Wilt u de algemene voorwaarden uitprinten of opslaan, klik dan hieronder op download.

Algemene Voorwaarden Prissies
PDF – 454,0 KB 883 downloads